MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN 

PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN

APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

 

TTD

PANEWU KALIBAWANG BESERTA STAF