PROFIL CAMAT KALIBAWANG

Nama : Drs. HENDRI USDIAKA

Tempat/Tgl Lahir : Sleman, 28 April 1963

Pangkat/Gol. : Pembina Tk I IV/b

Jabatan : Camat Kalibawang

TMT Jabatan :  19 Februari 2016