MARI KITA JAGA IMAN DI HATI BAHASAN PENGAJIAN APARAT DI DESA BANJARASRI KALIBAWANG

Kamis, 6 September 2018 01:56:25 - Oleh : Sekretariat (US)
Balai Desa Banjarasri  

KALIBAWANG, Pengajian aparat Tingkat Kecamatan Kalibawang  dilaksanakan Rabu 5 September 2018 di Balai Desa Banjarasri. Dalam acara tersebut hadir dari Muspika, Kepala Desa, Kepala instansi, permgkat desa dan para pegawai instansi dengan pembicara Bapak Dr. Subiyantoro, M.Ag  dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Inti Pengajian  aparat tersebut bahwa dalam Agama Islam  setiap umat hendaknya senantiasa mewarnai hatinya dengan iman sehingga mampu menjadi dirinya sebagai pemimpin yang mempunyai karakter cerdas, jujur, patuh, semangat, tawaduk, dan cekatan. Dalam menyelesaikan persoalan hidup betul-betul mengedepankan musyawarah dengan mengiringi dengan meminta pertolongan kepada Alloh SWT sebagai penolong dan tempat bergantung. Semoga hati kita senantiasa bisa menerima kebaikan dan menghiasi hati dengan iman agar perilaku kearah jalan yang lurus yang diridhoi Alloh SWT.   

« Kembali | Kirim | Versi cetak